Lp. Wyszczególnienie Cena netto za usługę Cena brutto za usługę Dojazd - cena netto Dojazd - cena brutto Stawka VAT PKWiU
1 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków - czyszczenie kanalizacji. 440,00 zł/godz 475,20 zł/godz 4,00 zł/km 4,32 zł/km 8% 37.00.11
2A Usługi w zakresie opróźniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - na terenie miasta Zgorzelec. 68,00 zł/m3 73,44 zł/m3 8% 37.00.12
2B Usługi w zakresie opróźniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - na terenie gminy Zgorzelec. 50,00 zł/m3 54,00 zł/m3 8% 37.00.12
3 Wynajem samochodu specjalistycznego. 440,00 zł/godz 521,20 zł/godz 4,00 zł/km 4,92 zł/km 23%
4 Wynajem samochodu skrzyniowego - wywrotka Renault Midlum 220.12. 106,00 zł/godz 130,38 zł/godz 4,00 zł/km 4,92 zł/km 23%
5 Wynajem koparko – ładowarki HMK 102 S HIDROMEK. 183,00 zł/godz 225,09 zł/godz 4,00 zł/km * 4,92 zł/km 23%
6 Wynajem samochodu ciężarowego - VW T5 transporter. 101,00 zł/godz 124,23 zł/godz 2,50 zł/km 3,08 zł/km 23%
7 Wynajem samochodu ciężarowego - VW T6 transporter. 108,00 zł/godz 132,84 zł/godz 2,50 zł/km 3,08 zł/km 23%
8 Wynajem samochodu ciężarowego - VW T6 transporter 4x4 114,00 zł/godz 140,22 zł/godz 2,50 zł/km 3,08 zł/km 23%
9 Wynajem samochodu ciężarowego - Fiat Ducato Furgon L3H2 111,00 zł/godz 136,53 zł/godz 2,50 zł/km 3,08 zł/km 23%
10 Wynajem samochodu ciężarowego - Renault Kangoo. 105,00 zł/godz 129,15 zł/godz 2,50 zł/km 3,08 zł/km 23%
11 Wynajem samochodu ciężarowego - VW Caddy 55 kw 97,00 zł/godz 119,31 zł/godz 2,50 zł/km 3,08 zł/km 23%
12 Wynajem samochodu ciężarowego - VW Caddy 75 kw 103,00 zł/godz 126,69 zł/godz 2,50 zł/km 3,08 zł/km 23%
13 Wynajem agregatu prądotwórczego AP 3 - 20000 VEA (na przyczepie), moc 20kVA, napięcie 230V/400 + koszt wynajmu samochodu wykorzystanego doświadczenia usługi 90,00 zł/godz 110,70 zł/godz 2,50 zł/km 3,08 zł/km 23%
14 Wynajem agregatu prądotwórczego WACKER G 46 , napięcie 220V+ koszt wynajmu samochodu wykorzystanego doświadczenia usługi 91,00 zł/godz 111,93 zł/godz 2,50 zł/km 3,08 zł/km 23%
15 Wynajem agregatu prądotwórczego PRAMAC ES, napięcie 230V + koszt wynajmu samochodu wykorzystanego doświadczenia usługi. 89,00 zł/godz 109,47 zł/godz 2,50 zł/km 3,08 zł/km 23%
16 Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy klienta, cena zawiera materiały i usługę:
A DN 15 - jednostrumieniowy, ogrodowy 284,00 zł 306,72 zł 2,50 zł/km 3,08 zł/km 8% 36.00.20
B DN 15 - DN 20 380,00 zł 410,40 zł 2,50 zł/km 3,08 zł/km 8% 36.00.20
C DN 25 - DN 32 886,00 zł 956,88 zł 2,50 zł/km 3,08 zł/km 8% 36.00.20
D DN 40 - DN 100 wg kalkulacji indywidulanej 8% 36.00.20
17 Założenie plomby na wodomierzu w przypadku bezprawnego jej uszkodzenia. 88,00 zł 95,04 zł 2,50 zł/km 3,08 zł/km 8% 36.00.20
18 Ponowne podłączenie odbiorcy usług wody lub przyłącza kanalizacyjnego do sieci zgodnie z procedurą odcięcia wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego. 194,00 zł 209,52 zł 2,50 zł/km 3,08 zł/km 8% 36.00.20
19 Usługa zawieszenia świadczenia usług na pisemny wniosek klienta - demontaż lub montaż wodomierza na okres np. zimowy nie dłuższy niż 2 lata. 97,00 zł 104,76 zł 2,50 zł/km 3,08 zł/km 8% 36.00.20
20 Wykonanie przyłącza wodociągowego z rur PE-HD Dn 32 mm o długości 10,00 mb – obejmujące wykonanie wszelkich prac ziemnych (wykop + zasypanie) w gruncie kat. III-IV, ułożenie rury PE-HD Dn 32 mm z jej oznakowaniem w wykopie taśmą, wykonanie podejścia pod wodomierz + montaż zaworów przelotowych kulowych Dn 32 mm. 3607,00 zł 3895,56 zł 8% 36.00.20
21 Dopłata za każdy następny mb przyłącza wodociągowego lub pomniejszenie o każdy mb przyłącza wodociągowego z rury PE-HD Dn 32 mm (wszelkie prace ziemne + montaż rury). 325,00 zł 351,00 zł 8% 36.00.20
22 Wykonanie przykanalika kanalizacji sanitarnej z rur PCV Dn 160 mm o długości 10,00 mb + wykonanie studni rewizyjnej Dn 1200 mm z kręgów betonowych o głębokości 2,50 mb wraz z włazem przejazdowym typ ciężki + wykonanie włączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej z wykonaniem niezbędnej kinety. 7957,00 zł 8593,56 zł 8% 37.00.11
23 Dopłata za każdy następny mb przykanalika kanalizacji sanitarnej lub pomniejszenie o każdy mb przykanalika sanitarnego z rur PCV Dn 160 mm (wszelkie prace ziemne + montaż rury). 456,00 zł 492,48 zł 8% 37.00.11
24 Wykonanie monitoringu (kamerowania) przewodów kanalizacyjnych celem wykrycia nieszczelności przewodów wraz z dokumentacją. W przypadku konieczności czyszczenia kanalizacji przed rozpoczęciem wykonywania usługi należy doliczyc wynajem samochodu specjalnego zgodnie z pozycją nr 1. 228,00 zł/godz. 246,24 zł/godz. 2,50 zł/km 3,08 zł/km 8% 37.00.11
25 Wykonanie usługi w zakresie lokalizacji przecieków sieci wodociągowej - diagnostyka urządzeń metodą korelacji wraz z przygotowaniem dokumentacji oraz inne materiały związane z przygotowaniem dokumentacji. 218,00 zł/godz. 235,44 zł/godz. 2,50 zł/km 3,08 zł/km 8% 36.00.20
26 Wykonanie pomiarów ciśnienia i wydajności hydrantu na wniosek klienta. 195,00 zł/godz. 210,60 zł/godz. 2,50 zł/km 3,08 zł/km 8% 36.00.20
27 Wykonanie próby szczelności na przyłączach wodociągowych o średnicy w zakresie Dn 32 mm - Dn 63 mm w trakcie wpięcia do sieci ** (dla sieci i przyłączy o średnicach większych sporządzana będzie kalkulacja indywidualna ) 176,00 zł 190,08 zł 8% 36.00.20
28 Nieuzasadnione wezwanie na odbiór techniczy. (Brak możliwości odbioru technicznego z winy klienta.) 184,00 zł 226,32 zł 2,50 zł/km 3,08 zł/km 23%
29 Połączenie nowej sieci z rur PE z siecią z rur żeliwnych / stalowych 2868,00 zł 3097,44 zł 2,50 zł/km 3,08 zł/km 8% 36.00.20
30 Połączenie nowej sieci z rur PE z siecią z rur PE o średnicy fi 125 i fi 160 1573,00 zł 1698,84 zł 2,50 zł/km 3,08 zł/km 8% 36.00.20
31 Połączenie nowej sieci z rur PE z siecią z rur PE o średnicy fi 90 i fi 110 1229,00 zł 1327,32 zł 2,50 zł/km 3,08 zł/km 8% 36.00.20
32 Połączenie nowej sieci z rur PE do sieci z rur PVC o średnicy fi 125 i fi 160 1573,00 zł 1698,84 zł 2,50 zł/km 3,08 zł/km 8% 36.00.20
33 Połączenie nowej sieci z rur PE do sieci z rur PVC o średnicy fi 90 i fi 110 1229,00 zł 1327,32 zł 2,50 zł/km 3,08 zł/km 8% 36.00.20
 1. Do w/w opłat należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień sporządzenia kalkulacji.
 2. W przypadku świadczenia usługi niewyszczególnionej w tabeli należy sporządzić kalkulację indywidualną (wynikową).
 3. W przypadku trudniejszych warunków wykonawstwa w pozycjach cennika od 20 do 23 mogą ulec zmianie (grunt trudny geologicznie, dodatkowe zabezpieczenia, przeszkody w postaci istniejącej infrastruktury itp.).
 4. Czas świadczenia usługi liczymy od momentu wyjazdu do momentu powrotu, który jest odnotowany w karcie drogowej lub raporcie pracy sprzętu.
 5. Za każdą godzinę świadczenia usługi poza nominalnym czasem pracy stawka godzinowa ulega podwyższeniu: 
  • o 50 % (w dni robocze w godz.: 6.00 - 7.00; 15.00 - 22.00),
  • o 100 % (w każdy dzień w godz.: 22.00 - 6.00),
  • o 100% (w soboty, niedziele i święta)
 6.     *Ilość przejechanych km liczone wg trasy.
 7.     ** w przypadku wykonywania próby szczelności w innym czasie jak wpięcie do sieci należy doliczyć wynajem samochodu wraz z kosztami dojazdu