Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
( zgłoszeniowy / aktualizacyjny)

Pozostałe wnioski

Pobierz Wniosek zapewnienia dostaw wody i odprowadzania ścieków dla pojedynczego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w tym w zabudowie zagrodowej
f-ap.pdf – 319 KB
Pobierz Wniosek zapewnienia dostaw wody i odprowadzania ścieków dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz innych obiektów lub zespołu budynków
f-bp.pdf – 473 KB
Pobierz Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
oswiadczenie.pdf – 484 KB
Pobierz Wniosek o sprawdzenie planu/uzgodnienie projektu
pwik.pdf – 391 KB
Pobierz Zgłoszenie rozpoczęcia robót
pwik-1.pdf – 412 KB
Pobierz Zgłoszenie odbioru częściowego
pwik-2.pdf – 430 KB
Pobierz Zgłoszenie wpięcia przyłączy lub sieci kanalizacyjnej
f-ap-1.pdf – 430 KB
Pobierz Zgłoszenie wpięcia sieci wodociągowej
f-bp-1.pdf – 237 KB
Pobierz Zgłoszenie odbioru końcowego
pwik-3.pdf – 460 KB
Pobierz Wniosek wydania warunków na zamontowanie dodatkowego wodomierza do podlewania ogrodu
pwik-5.pdf – 203 KB
Pobierz Protokół przekazania licznika
protokolzdawczoodbiorczy.pdf – 101 KB