WODOCIĄG TWARDOŚĆ WODY
mgCaCO₃/l °dH °ang °franc
(miligramy na litr węglanu wapnia) (stopnie niemieckie) (stopnie angielskie) (stopnie francuskie)
ZUW ZGORZELEC 147,3 8,26 10,33 14,75
SUW HENRYKOWSKA 145,3 8,15 10,19 14,55
SUW JERZMANKI 106,9 6,00 7,49 10,7
SUW ŻARSKA WIEŚ 142,4 7,98 9,98 14,25